“கடந்த 50 ஆண்டுகாலம் தமிழகத்தை ஆண்ட இவர்களின் சொத்து எப்படி இவ்வளவு வந்துச்சு ?”- தமிழருவி மணியன் (Video Courtesy:-NewsGlitz-Next Generation TamilNews Channel)

Leave a Reply

Your email address will not be published.