சுதந்திர இந்திய வரலாற்றில் மிகப்பெரும் ரெய்டு …..

13 ஆயிரம் கோடி (13000 கோடி )

மும்பை பாய்தாகூர் என்னும் தொழிலதிபர் வீட்டில் ….

எத்தனை அரசியல்வாதிகளின் பினாமியோ ……
10649583_713264452055416_4870222595268886583_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.