ஜெயா கருணாவின் சாராய வியாபார புரட்சி சாதனைகளில் ஒன்று இது…

posted in: மதுவிலக்கு | 0

10471244_550739688388605_3452023891901707700_n

10403355_10202765896814855_4144493271455465604_n

தோழர் கலை

“படிக்காதவனுங்க இருக்கலாம் ஆனா குடிக்கதவனுங்க இருக்கவே கூடாது..திராவிட அரசியல் சாதனை.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.