திருப்பூர் மாவட்ட தலைவர் தாமோதரன் அவர்களின் புதிய டெக்ஸ்டைல் ஷோரூமை திரு. தமிழருவி அவர்கள் அவிநாசியில் திறந்து வைத்தார்

இயக்கத்தின் திருப்பூர் மாவட்ட தலைவர் தாமோதரன் அவர்களின் புதிய டெக்ஸ்டைல் ஷோரூமை திரு. தமிழருவி அவர்கள் அவிநாசியில் இன்று திறந்து வைத்தார். இயக்க நண்பர்கள் கலந்து கொண்டனர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *