2009 நாடாளுமன்ற தேர்தல் உரை

தமிழருவி மணியன் 2009 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன் ஒரு பொதுக் கூடத்தில் ஆற்றிய உரை:

Leave a Reply

Your email address will not be published.