‘தானே’ புய‌‌ல் ‌‌நிவாரண ‌நி‌தி‌ வழங்க தமிழருவி மணியன் அவர்களின் வேண்டுகோள்

Tamilaruvi manian request to donate for thane – relief fund

‘தானே’ புய‌‌ல் ‌‌நிவாரண ‌நி‌தி‌ வழங்க தமிழருவி மணியன் அவர்களின் வேண்டுகோள்

  1. Emmanuel Mallar

    நான் நிதி தரணும்னா எந்த விலாசத்துக்கு அனுப்பனும் . தயவு செய்து சொலுக
    .

Leave a Reply

Your email address will not be published.